Ośrodek Pomocy Społecznej
Wysokość świadczeń
2017-01-16
 

Wysokości świadczeń rodzinnych obowiązujące od 01.11.2016r.:

Rodzaj świadczenia Wysokość świadczenia
zasiłek rodzinny 95,00 zł – do 5 roku życia

124,00 zł – do 18 roku życia

135,00 zł – od 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia

 

urodzenia dziecka 1000,00 zł
opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 400,00 zł
samotnego wychowywania dziecka 193,00 zł
samotnego wychowywania dziecka posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności 273,00 zł
wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 95,00 zł
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia 90,00 zł
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego od 5 roku życia 110,00 zł
rozpoczęcia roku szkolnego (w tym również roczne przygotowanie przedszkolne) 100,00 zł
podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na częściowe pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły 113,00 zł
podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły 69,00 zł
zasiłek pielęgnacyjny 153,00 zł
świadczenie pielęgnacyjne 1477.00 zł
Specjalny zasiłek opiekuńczy 520,00 zł
Zasiłek dla opiekuna 520,00 zł
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 1000,00 zł
świadczenie rodzicielskie 1000,00 zł
świadczenie wychowawcze 500,00 zł
<- powrót
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
64-212 Siedlec
Zbąszyńska 17

email: ops@siedlec.pl

telefon: 68 384 85 21
 liczba odwiedzin: 104987      online: 1