Ośrodek Pomocy Społecznej
Dodatek Energetyczny
2017-01-13
 

Dodatek energetyczny może otrzymać odbiorca wrażliwy czyli osoba, która:
•    złoży wniosek o przyznanie dodatku energetycznego
•    ma przyznany dodatek mieszkaniowy,
•    jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym
•    zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca w okresie od 1 maja 2020 r do dnia 30 kwietnia 2021 r. dla gospodarstwa domowego:
•    prowadzonego przez osobę samotną wynosi 10,94 zł na miesiąc;
•    składającego się z 2 do 4 osób wynosi 15,19 zł na miesiąc;
•    składającego się z co najmniej 5 osób wynosi 18,23 zł na miesiąc.

Dodatek energetyczny przyznaje się w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Do wniosku dołącza się kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej. Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.


pliki do pobrania:
- Wzór wniosku
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
64-212 Siedlec
Zbąszyńska 17

email: ops@siedlec.pl

telefon: 68 384 85 21
 liczba odwiedzin: 159470      online: 1