Czasowe zawieszonie działalność Dziennego Domu Pobytu2020-03-12  

Z dniem 12 marca 2020 r. zostaje czasowo zawieszona działalność Dziennego Domu „Senior+” w Siedlcu

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374), Wojewoda Wielkopolski wydał w dniu 11 marca 2020 r polecenie o czasowym zawieszeniu działalności dziennych domów i klubów „Senior+’ na terenie województwa, w terminie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r. Pełna treść polecenia Wojewody Wielkopolskiego poniżej.