Przedłużenie zawieszenia działalności Dziennego Domu Pomocy2020-04-14  

W ślad za informacją podaną na stronie http://senior.gov.pl/program_senior_plus/pokaz/479 informujemy, że w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem zakażeń koronawirusem, została podjęta decyzja o przedłużeniu zawieszenia działalności Dziennych Domów Senior+ i Klubów Senior+, do 24.04.2020 r. Zachęcamy do śledzenia komunikatów na stronie senior.gov.pl.