Kolonie dla dzieci rolników 2020 r. 2020-07-01  

W związku z otrzymanym dofinansowaniem z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników Stowarzyszenie im. Teresy Kras organizuje wypoczynek letni dla dzieci, których jeden z rodziców/opiekunów prawnych ubezpieczony jest w KRUS. Oferta skierowana jest dla dzieci z terenu województwa wielkopolskiego. Dzięki dodatkowemu dofinansowaniu z Kuratorium Oświaty w Poznaniu kolonie są wolne od opłat.

Miejsce: Biały Dunajec, pow. tatrzański, woj. małopolskie

Termin: 31.07.2020r. - 09.08.2020r.

Opłata dla dzieci rolników: 0 zł

Dysponujemy 10 miejscami

Zapraszamy do kontaktu z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Siedlcu.