WSPIERAJ SENIORA2020-10-27  

Resort rodziny i polityki społecznej koordynuje działania Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów, jego główne założenia to: dedykowana infolinia dla seniorów, wsparcie wolontariuszy, współpraca wojsk obrony terytorialnej i pracowników pomocy społecznej w pomoc osobom starszym w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a które utrudnione są przez panującą pandemię.
22 505 11 11 – dedykowana infolinia dla seniorów
W ramach Korpusu uruchomiona została dedykowana seniorom infolinia. Dzwoniąc pod numer telefonu, osoby starsze mogą poprosić o pomoc w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a które utrudnione są przez panującą pandemię. Mowa     m.in. o zakupach spożywczych czy dostarczeniu artykułów higienicznych.
Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje numer kontaktowy seniora potrzebującego wsparcia do ośrodka pomocy społecznej w danej gminie. Pracownik ośrodka kontaktuje się z seniorem; weryfikuje zgłoszenie i ustala wszystkie szczegóły związane z udzieleniem pomocy. Wolontariusze dostarczają osobom starszym niezbędne produkty. Koszty zakupów pokrywa senior.
www.wspierajseniora.pl – adres dla wolontariuszy
Zadanie realizowane jest przez gminy, przy współpracy z organizacjami pozarządowymi i wolontariuszami. Ci ostatni zajmują ważne miejsce w założeniach Korpusu.To wolontariusze dostarczają zakupy seniorom, ale tez pomagają w obowiązkach domowych czy po prostu rozmawiają z osobą starszą.
Osoby, które chcą włączyć się w pomoc dla seniorów mogą zgłosić się przez Internet, wypełniając ankietę na stronie www.wspierajseniora.pl lub osobiście zgłaszając się  do lokalnego ośrodka pomocy.