Informacja Czyste Powietrze2020-11-19  

W dniu 1 października 2020 roku weszła w życie ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 roku o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła nowe zadanie jakim jest wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego dla osoby fizycznej, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania do programu „Czyste powietrze”.

Do ustalenia przeciętnego miesięcznego dochodu, stosuje się przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r.poz.111 z późn. zm.).

Żądanie wydania zaświadczenia do pobrania w biurze podawczym Urzędu Gminy w Siedlcu, ul. Zbąszyńska 17 lub w załączonym pliku.