Senior w domu2020-12-07  
loga
Seniorzy z Dziennego Domu Senior + to grupa zróżnicowana, złożona z osób o wielu zainteresowaniach, talentach oraz w różnym wieku. Dzięki zajęciom prowadzonym przed wprowadzeniem obostrzeń z powodu pandemii Seniorzy odkrywali swoje umiejętności i uczyli się nowych technik wykonywania prac. Mimo ich nieobecności w placówce Dziennego Domu Senior + dzięki zdobytej wiedzy mogą się pochwalić swoimi pracami wykonanymi w domach. Wszelkie potrzebne materiały Seniorzy mają dostarczone do domów przez swoje opiekunki.