Informacja dla najemców i podnajemców lokali mieszkalnych2021-01-13  

Wynajmujesz mieszkanie? Przez epidemię Twoje dochody spadły? Możesz skorzystać z nowej formy pomocy – dopłaty do czynszu

Najemcy i podnajemcy lokali mieszkalnych, którzy utracili dochody z powodu pandemii COVID-19, mogą składać w swojej gminie wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu.
Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przysługuje wyłącznie najemcy lub podnajemcy lokalu mieszkalnego (nie jest przyznawany osobom zamieszkującym własne mieszkanie). Można go otrzymywać przez 6 miesięcy.
Wymagane jest aby:
1) średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku był co najmniej o 25% niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka tego gospodarstwa domowego osiągnięty w 2019 r.,
2) wnioskodawca najmował albo podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020r.
3) wnioskodawcy nie przysługiwał wcześniej taki powiększony dodatek mieszkaniowy.
Wnioskodawca sam musi wykazać spełnianie tych kryteriów za pomocą dokumentów.
Żeby otrzymać pieniądze, trzeba złożyć wniosek o dodatek mieszkaniowy z adnotacją ;
„ WNIOSEK O DODATEK MIESZKANIOWY POWIĘKSZONY O DOPŁATĘ DO CZYNSZU”.
Wniosek taki składa się nie później niż  do dnia 31 marca 2021 r.

Wnioskodawca, musi także spełniać warunki przyznania „zwykłego” dodatku mieszkaniowego.
Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu stanowi 75% miesięcznego czynszu opłacanego przez najemcę, jednak nie więcej niż 1500 zł.
Wysokość dopłaty do czynszu stanowi różnicę między wysokością dodatku mieszkaniowego powiększonego o tę dopłatę a wysokością dodatku mieszkaniowego ustaloną zgodnie z art. 6 ustawy o dodatkach mieszkaniowych.