INFORMACJA DOTYCZĄCA 300 +2021-06-17  

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie wprowadzające zmiany w programie "Dobry start". Przyjęty przez rząd projekt zakłada, że świadczenie Dobry Start, potocznie określane jako 300 plus, będzie od roku szkolnego 2021/2022 przyznawane i wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Ze względu na przyjęte zmiany rodzice będą mogli składać wnioski o pieniądze z programu 300 plus od 1 lipca tylko i wyłącznie za pośrednictwem trzech narzędzi:
- przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia,
- przez bankowość elektroniczną,
- przez portal PUE ZUS.
Zostanie zlikwidowana tradycyjna droga ubiegania się o to świadczenie, czyli możliwość osobistego składania wniosków w formie papierowej lub wysyłania ich pocztą.
Jednocześnie organ realizujący świadczenia – od 1 lipca 2021 r. przypominam ZUS - będzie zobowiązany do zapewnienia w swojej siedzibie, oddziale lub innej wyznaczonej jednostce organizacyjnej dostępu do środków technicznych umożliwiających złożenie wniosku i odbiór korespondencji od organu. Będzie on tez zobowiązany do zapewnienia pomocy przy dostarczaniu i odbiorze dokumentów.