Dobry Start - przypomnienie2021-11-23  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedlcu przypomina, że jeszcze tylko przez kilka dni bo do końca listopada b.r. można składać wnioski o pieniądze z programu Dobry start. O jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł mogą się ubiegać rodziny, które wychowują dzieci uczące się. Wnioski można składać wyłącznie elektronicznie
Obsługą programu tzn.  przyznawaniem i wypłacaniem tego świadczenia zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Ze względu na przyjęte od tego roku przez Rząd zmiany wnioski można składać tylko i wyłącznie za pośrednictwem trzech narzędzi:
- przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia,
- przez bankowość elektroniczną,
- przez portal PUE ZUS.