WZÓR WNIOSKU O DODATEK OSŁONOWY2022-01-25  

Wniosek należy wypełnić czytelnie.
Taka sama zasada wypełniania wniosku dotyczy gospodarstwa domowego jednoosobowego. W skład rodziny należy wpisać wnioskodawcę.
Do wniosku nie dołączamy żadnych dokumentów.
Nie wpisujemy dochodów z tytułu renty, emerytury, zatrudnienia – te dane organ sam pozyska.
Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego zostanie przekazana na podany we wniosku adres email.
W przypadku nie podania we wniosku adresu email, informacje o przyznaniu dodatku będzie można odebrać osobiście w siedzibie Ośrodka.

Wypełniony i podpisany wniosek należy złożyć do skrzynki podawczej.