Ochrona zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży2022-05-24  

W przypadku występowania niepokojących objawów związanych z problemami psychicznymi, mogą skorzystać z pomocy ośrodków środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej (z zastrzeżeniem, że osoby poniżej 18 r.ż. muszą posiadać zgodę opiekuna  prawnego na korzystanie ze świadczeń). Stanowią one I poziom referencyjny systemu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
W ramach pomocy oferowanej w ośrodkach można skorzystać z następujących świadczeń:
•    porada psychologiczna diagnostyczna
•    porada psychologiczna
•    sesja psychoterapii indywidualnej
•    sesja psychoterapii rodzinnej
•    sesja psychoterapii grupowej
•    sesja wsparcia psychospołecznego
•    wizyta, porada domowa lub środowiskowa
Praca ośrodków oparta jest przede wszystkim na realizacji świadczeń w środowisku. Z tego powodu zalecany jest wybór ośrodka jak najbliżej miejsca zamieszkania.
Wykaz ośrodków I stopnia referencyjnego systemu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży (stan na 21.04.2022 r. )
https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/informacje-o-swiadczeniach/ochrony-zdrowia-psychicznego-dzieci-i-mlodziezy/