OPS Siedlec poszukuje kandydata na 5-cio miesięczny staż2017-02-09  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedlcu poszukuje kandydata/tki na pięciomiesięczny staż na stanowisko: pracownik biurowy.
Staż zorganizowany jest we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Wolsztynie.
Istotne jest spełnienie wszystkich wymogów PUP w Wolsztynie. Oferty prosimy składać do dnia 20.02.2017 r. do godz. 14.00 w OPS w Siedlcu. Oferta powinna zawierać CV oraz kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe.