OPS poszukuje kandydata na staż2017-03-03  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedlcu poszukuje kandydata/tki na pięciomiesięczny staż na stanowisko: pracownik biurowy.
Staż zorganizowany jest we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Wolsztynie.
Istotne jest spełnienie wszystkich wymogów PUP w Wolsztynie.
Oferty prosimy składać do dnia 15.03.2017 r. do godz. 14.00 w OPS w Siedlcu.
Oferta powinna zawierać CV oraz kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie średnie lub wyższe.