Jesteś ofiarą przestępstwa? Świadkiem?2023-02-08  

Jesteś ofiarą przestępstwa? Świadkiem? Doznajesz przemocy np. w rodzinie? Czujesz się osamotniony? Szukasz pomocy?
Zadzwoń - 222 309 900.
Wsparcie przez 24 godziny przez 7 dni w tygodniu dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków:
- obsługa telefonu zaufania dla ofiar przestępstw (w tym dotyczący przemocy domowej, prób samobójczych, wsparcia dla dzieci),
- zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem dostępu do pomocy psychologicznej i prawnej świadczonej przez telefon i drogą elektroniczną za pośrednictwem skrzynki e-mail (info@numersos.pl),
- zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom możliwości umówienia się na spotkanie z osobą pierwszego kontaktu w Ośrodku Pomocy drogą telefoniczną,
- upowszechnienie wiedzy na temat praw osób pokrzywdzonych przestępstwem,
- promowanie systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom,
- informacja o Funduszu Sprawiedliwości.