Diagnoza Problemów Społecznych na terenie Gminy Siedlec - kwestionariusz ankiety internetowej2023-03-22  

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że od 22 marca do 10 kwietnia 2023 roku, na terenie naszej gminy są realizowane badania ankietowe związane z opracowywaniem diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych.
Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania dokumentu jakim jest Diagnoza Problemów Społecznych Gminy Siedlec.
Badania realizowane są metodą internetową - kwestionariusz ankiety internetowej znajduje się w poniższym linku:
http://www.diagnoza-spoleczna.pl/link/cf0e347ef5b575b

Zachęcamy do udziału w badaniu.