Wykaz instytucji i organizacji zapewniających obywatelom Ukrainy pomoc2023-03-30  

Wykaz instytucji i organizacji  zapewniających obywatelom Ukrainy pomoc  w znalezieniu pracy, szkolenia podnoszące kwalifikacje oraz kursy języka polskiego