Zapewnienie schronienia osobom tego pozbawionym2018-11-13  

Wymagane dokumenty:
Pisemne lub ustne zgłoszenie osoby zainteresowanej.

Miejsce złożenia dokumentów:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedlcu, ul. Zbąszyńska 17,64-212 Siedlec, pokój nr 8 lub 10, Dział Pomocy Środowiskowej, tel. (68) 384 85 21

Sposób załatwienia:

Osoby zgłaszające się do Działu Pomocy Środowiskowej w OPS Siedlec otrzymują wszelką informację dotyczącą placówek świadczących pomoc osobom bezdomnym. Pracownik socjalny Działu niezwłocznie podejmuje działania zmierzające do znalezienia osobie bezdomnej miejsca schronienia. Osoba bezdomna składa wniosek o skierowanie do placówki dla osób bezdomnych lub wskazanie miejsca w placówce. W drodze postępowania administracyjnego, po przeprowadzeniu z osobą bezdomną wywiadu środowiskowego i zawarciu kontraktu socjalnego osoba bezdomna otrzymuje decyzję administracyjną o przyznaniu pomocy w formie schronienia oraz skierowanie do placówki. W przypadku zgłoszenia przez osobę bezdomną potrzeby skorzystania z noclegowni lub ogrzewalni pracownik socjalny udziela szczegółowych informacji na temat miejsc noclegowych i ogrzewalni.

Placówki tymczasowego schronienia:
1.Pogotowie Społeczne ul. Bydgoska 6/7 61-123 Poznań
2.Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi (dla kobiet i mężczyzn), Błońsko 37A, 64-308 Jabłonna.
W załączeniu pełen rejestr placówek tymczasowego schronienia w województwie wielkopolskim.