Nabór na wolne stanowiska pracy w Domu Dziennego Pobytu w Siedlcu2018-12-12  

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SIEDLCU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY W DOMU DZIENNEGO POBYTU W SIEDLCU W RAMACH PROJEKTU O NUMERZE RPWP.07.02.02-30-0110/17 W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ VII WŁĄCZENIE SPOŁECZNE, WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2014-2020, DZIAŁANIE 7.2. USŁUGI SPOŁECZNE I ZDROWOTNE, PODDZIAŁANIE 7.2.2. USŁUGI SPOŁECZNE – PROJEKTY KONKURSOWE
PLANOWANY TERMIN ZATRUDNIENIA: STYCZEŃ 2019 R.