Dzienny Dom Pomocy - zgłoszenia2019-03-08  

Informujemy, iż termin składania wniosków o przyjęcie do Dzienny Domu Pomocy w Siedlcu przedłużono do dnia 15 marca br.

Wypełniony komplet dokumentów rekrutacyjnych o przyjęcie do Dziennego Domu Pomocy złożyć należy w terminie od 21.02.2019 r. do 15.03.2019 r. w siedzibie OPS w Siedlcu

Dokumenty rekrutacyjne, które należy złożyć to :

• Formularz zgłoszeniowy do Dziennego Domu Pomocy w Siedlcu stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacyjnego,

• zaświadczenie o dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,

• zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pobytu i uczestnictwa w zajęciach Dziennego Domu Pomocy stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu Rekrutacyjnego,

• orzeczenie o niepełnosprawności (w przypadku osób niepełnosprawnych),

• oświadczenie o niesamodzielności stanowiący załącznik nr 3 do Regulaminu Rekrutacyjnego.

Więcej informacji uzyskasz w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Siedlcu ul. Zbąszyńska 17 lub pod numerem telefonu 68 384 85 21 wew. 19,20,21.