Ośrodek Pomocy Społecznej


AKTUALNOŚCI


Stanowiska Pracy


Pomoc Społeczna


ŚWIADCZENIA RODZINNE
- Informacje Ogólne
- Opłacanie składek
- Zasiłek Rodzinny
- Wysokość świadczeń
- Potrzebne dokumenty
- Zapomoga z tyt. urodzenia dziecka
- Świadczenia opiekuńcze
- Świadczenia rodzicielskie
- Informacje bieżące


DODATKI MIESZKANIOWE I ENERGETYCZNE
- Dodatki Mieszkaniowe
- Dodatek Energetyczny


FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
- Informacje ogólne
- Słownik pojęć
- Osoby uprawnione
- Niezbędne dokumenty
- Terminy i sposób załatwienia
- Kiedy świadczenia nie przysługują
- Postępowanie wobec dłużnika


500+


Dobry Start 300+


Za życiem


WNIOSKI


REJONY


KONTAKT


PRZYDATNE ADRESY


Dzienny Dom Senior+
- Informacje ogólne
- Aktualności


Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
- Informacje ogólne
- Podprogram 2019


Nabory


OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
64-212 Siedlec
Zbąszyńska 17

email: ops@siedlec.pl

telefon: 68 384 85 21
 liczba odwiedzin: 159517      online: 1