Ośrodek Pomocy Społecznej
Stanowiska Pracy
Stanowiska Pracy
2017-12-19
 

Kierownik
Beata Wieczorek - pokój nr 9

Dział finansowo – administracyjny
Katarzyna Basińska - Główny księgowy - pokój nr 17
Dominika Ratajczak – Inspektor

Dział pomocy środowiskowej
Bernadeta Hanysz - starszy specjalista pracy socjalnej - pokój nr 8
Lucyna Birk - starszy specjalista pracy socjalnej - pokój nr 8
Dorota Przymuszała - pracownika socjalny - pokój nr 10
Karolina Mikołajewicz - pracownik socjalny - pokój nr 8
Dominika Masiorek - pracownik socjalny - pokój nr 10

ASYSTENT RODZINY
Maria Jędrzejczak

Elżbieta Modrzyk - Opiekun w OPS
Bożena Suszek - Opiekun w OPS
Katarzyna Nowak - Opiekun w OPS

Dział świadczeń rodzinnych, wychowawczych oraz funduszu alimentacyjnego
Renata Wolanin - starszy pracownik socjalny - biuro na I piętrze budynku GOK
Anna Mikołajewicz - inspektor - biuro na I piętrze budynku GOK
Natalia Trybuś - starszy referent - biuro na I piętrze budynku GOK

<- powrót
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
64-212 Siedlec
Zbąszyńska 17

email: ops@siedlec.pl

telefon: 68 384 85 21
 liczba odwiedzin: 154017      online: 1