Ośrodek Pomocy Społecznej
AKTUALNOŚCI
Czasowe zawieszonie działalność Dziennego Domu Pobytu
2020-03-12

Z dniem 12 marca 2020 r. zostaje czasowo zawieszona działalność Dziennego Domu „Senior+” w Siedlcu

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374), Wojewoda Wielkopolski wydał w dniu 11 marca 2020 r polecenie o czasowym zawieszeniu działalności dziennych domów i klubów „Senior+’ na terenie województwa, w terminie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r. Pełna treść polecenia Wojewody Wielkopolskiego poniżej.

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
64-212 Siedlec
Zbąszyńska 17

email: ops@siedlec.pl

telefon: 68 384 85 21
 liczba odwiedzin: 150773      online: 1