Ośrodek Pomocy Społecznej
AKTUALNOŚCI
NOWE HORYZONTY
2017-02-27

Projekt "Nowe Horyzonty" realizowany jest przez PCPR w Wolsztynie w partnerstwie z OPS w Wolsztynie, OPS w Siedlcu, GOPS w Przemęcie oraz Stowarzyszeniem LORDS, zawiera działania skierowane do rodzin zastępczych, osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych, rodzin z problemami opiekuńczo wychowawczymi. Ma na celu poprawę dostępu do usług opiekuńczych i asystenckich, zwiększenie dostępu do mieszkalnictwa wspomaganego, usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, działania na rzecz osób opuszczających pieczę zastępczą.

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
64-212 Siedlec
Zbąszyńska 17

email: ops@siedlec.pl

telefon: 68 384 85 21
 liczba odwiedzin: 150762      online: 1