Dzisiaj jest 27-11-2022
BOXBOX
AKTUALNOŚCI

 Strona:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15  

Kompleksowa Rehabilitacja szansą na powrót do pracy po kryzysie psychicznym

2022-11-18
kompleks_(1668786770).jpg

Zapraszamy do udziału w projekcie unijnym pod nazwą „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”. Przypominamy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych prowadzi w trybie ciągłym rekrutację do projektu.

Informacja

2022-11-18
info2_(1668760298).jpg

Ustawa o dodatku węglowym po zmianie od dnia 3 listopada 2022r. dopuszcza przyznanie więcej niż jednego dodatku węglowego wówczas, gdy pod jednym adresem zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe ale zamieszkujące w odrębnych lokalach.
Definicja ustawowa lokalu mieszkalnego znalazła się w ustawie z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. Zgodnie z art. 2 ust. 2 tego aktu samodzielnym lokalem mieszkalny, w rozumieniu ustawy

Akcja Zima -osoby bezdomne

2022-11-07
komunikat_(1667821061).jpg

Akcja Zima -osoby bezdomne

Drzwi Otwarte w Dziennym Domu Pobytu Senior+

2022-10-31

Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy

2022-09-30
kompleksowarehabilitacjagrafika_(1664523862).jpg

Projekt „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” realizowany jest w trybie ciągłym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Praca - osoba do świadczenia usług opiekuńczych

2022-09-29
info2_(1664446909).jpg

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Siedlcu poszukuje osoby do świadczenia usług opiekuńczych, dla osoby w podeszłym wieku.

Informacja

2022-09-02

KOMUNIKAT W SPRAWIE WYDAWANIA ZAŚWIADCZEŃ DO PROGRAMU

2022-07-26
komunikat_(1658841243).jpg

Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedlcu informuje, że w terminie od 1 sierpnia do 23 września każdego roku dla osób uzyskujących dochody z gospodarstwa rolnego zawiesza się wydawanie zaświadczeń o dochodach w ramach uczestnictwa w programie Czyste Powietrze.

Informacja

2022-07-18
komunikat_(1658141341).jpg

Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem. Wniosek o świadczenie pieniężne złożony z uchybieniem terminu, o którym mowa pozostawia się bez rozpoznania.

Ważny komunikat dla osób, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy nieposiadającym numerów PESEL

2022-07-13
komunikat_(1657714014).jpg

W okresie od dnia 1 lipca 2022 r. do 15 lipca 2022 r. podmioty, które zapewniały zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL, mogą składać wnioski o świadczenie pieniężne, obejmujące okres przed dniem 30 kwietnia 2022 r.OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

ul. Osiedlowa 2
64-212 Siedlec


tel. 68 346 21 49
ops@siedlec.pl

Copyright © OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia
 liczba odwiedzin: 365715      online: 1
© 2020 MBEST