Ośrodek Pomocy Społecznej
Informacje ogólne
2017-01-16
 

Podstawa prawna:
•    Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. U. z 06.05.2020r. poz., 808 z późn. zm
•    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 18.02.2020r. poz. 256 z późn. zm.)
•    Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 2229).


<- powrót
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
64-212 Siedlec
Zbąszyńska 17

email: ops@siedlec.pl

telefon: 68 384 85 21
 liczba odwiedzin: 159494      online: 1