Dzisiaj jest 29-02-2024
BOXBOX

Dane kontaktowe

2017-01-13

 

Ośrodek Pomocy Społecznej
64-212 Siedlec
ul. Osiedlowa 2
email: ops@siedlec.pl
telefon: 68 346 21 49

Dodatkowe nr telefonu: 451 175 432, 451 175 433

 

Godziny pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Siedlcu:
Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 17.00
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.00

 

Dane do faktur:
Nabywca:
Gmina Siedlec, ul. Zbąszyńska 17, 64-212 Siedlec, NIP 923-16-52-606
Odbiorca: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul.Osiedlowa 2, 64-212 Siedlec

nr. wewnętrzne Nazwisko Pracownika
2 J. Dolicher B. Hanysz
0 Kierownik OPS – B. Wieczorek
1 D. Przymuszała,K. Mikołajewicz
3 D. Ratajczak
4 M. Jędrzejczak
7 Główny Księgowy - G. Okońska
5 Zasiłki Rodzinne - R. Wolanin, N. Trybuś
6 Fundusz Alimentacyjny - M. Fornalkiewicz, K. Zaklika

 

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SIEDLCU
KIEROWNIK PRZYJMUJE INTERESANTÓW
W SPRAWIE SKARG I WNIOSKÓW
WE WTORKI W GODZINNACH 12:00 - 17:00
W CZWARTKI W GODZINACH 8:00 – 12:00

 

Inspektor Ochrony Danych Anna Antoszek inspektor@cbi24.pl

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej, 64-212 Siedlec, ul. Osiedlowa 2
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Marcin Kosicki iod@presstu.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. , Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. z 2017r. poz.1769 z późn. zm.), Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz.U. t.j z 2017 poz.697 z późn. zm.), Karta Dużej Rodziny z dnia 5 grudnia 2014r. ( Dz.U. t.j z 2017r. poz.1832 z późn zm.), Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz.U. t.j z 2017 r., poz. 1952 z późn. zm.), Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( Dz.U. t.j. z 2017 r., poz. 1851 z późn. zm.), Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów ( Dz.U. t.j. z 2017 r., poz. 2092 z późn. zm.), Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz.U. z 2018 r., poz. 554 z późn. zm.), Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" ( Dz.U. z 2016r., poz. 1860 ), Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych ( Dz. U. t.j. z 2017 r., poz. 180 z późn. zm.), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" Dz. U. 2018r. poz.1061, Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych t.j. Dz. U. 2017r. poz 1938 z późn. zm.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną
6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym w/w ustawodawstwem jest obligatoryjneOŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

ul. Osiedlowa 2
64-212 Siedlec


tel. 68 346 21 49
ops@siedlec.pl

Copyright © OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia
 liczba odwiedzin: 543463      online: 2
© 2020 MBEST