Dzisiaj jest 16-07-2024
BOXBOX

Dodatek Energetyczny

2017-01-13

Dodatek energetyczny może otrzymać odbiorca wrażliwy czyli osoba, która:
•    złoży wniosek o przyznanie dodatku energetycznego
•    ma przyznany dodatek mieszkaniowy,
•    jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym
•    zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca w okresie od 1 maja 2020 r do dnia 30 kwietnia 2021 r. dla gospodarstwa domowego:
•    prowadzonego przez osobę samotną wynosi 10,94 zł na miesiąc;
•    składającego się z 2 do 4 osób wynosi 15,19 zł na miesiąc;
•    składającego się z co najmniej 5 osób wynosi 18,23 zł na miesiąc.

Dodatek energetyczny przyznaje się w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Do wniosku dołącza się kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej. Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.


pliki do pobrania:
- Wzór wniosku


OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

ul. Osiedlowa 2
64-212 Siedlec


tel. 68 346 21 49
ops@siedlec.pl

Copyright © OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia
 liczba odwiedzin: 636544      online: 1
© 2020 MBEST