Dzisiaj jest 15-06-2024
BOXBOX
AKTUALNOŚCI

 Strona:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15  

Opieka wytchnieniowa

2023-11-03
info2_(1699002314).jpg

Informujemy, Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Świadczenia pieniężne - zmiana

2023-09-27
info2_(1695795504).jpg

W dniu 26 lipca 2023 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 1429), została opublikowana ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym. Ustawa ta wprowadza szereg zmian w ustawie o świadczeniach rodzinnych, istotnych dla osób pobierających  świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy ( tzw. SZO) oraz zasiłek dla opiekuna ( tzw. ZDO). Zgodnie z art. 63 ust. 16 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz.U. z 2023 r. , poz. 1429), organ właściwy w rozumieniu ustawy zmienianej w art. 43, w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego przepisu

Zaproszenie do składania kandydatur do pracy w Zespole Interdyscyplinarnym w Siedlcu

2023-09-14
info3_(1694685610).jpg

Wójt Gminy Siedlec w związku z art. 16 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz.535) oraz z art. 9a ust. 1,2,3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z2021 r. poz. 1249 z późn.zm) zaprasza przedstawicieli organizacji

Dni otwarte

2023-09-05

Dni otwarte

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024

2023-08-28
konwencja-onz-1599809746_(1693208602).jpg

Informujemy, że Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Poszukiwane rodziny wspierające

2023-08-28
info3_(1693207717).jpg

Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedlcu zobowiązany ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, do realizacji zadań związanych ze wspieraniem rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny wspierającej.

Baza teleadresowa

2023-08-18
info3_(1692350142).jpg

Baza teleadresowa instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w Powiecie Wolsztyńskim.

Działamy razem

2023-08-18
info2_(1692350033).jpg

OPS w Siedlcu informuje,że Stowarzyszenie GREEN HOUSE  realizuje projekt pn. „ZatrudniONy w Wielkopolsce!” na terenie województwa wielkopolskiego współfinansowanego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w ramach konkursu 1/2022 pn. „Działamy razem”.
W załączniku informacja o szczegółach projektu

Jubileusz

2023-07-27
100lat3_(1690445704).jpg

9 lipca 2023 r. swoje setne urodziny świętował Pan Czesław Domagała z Borui. Z tej okazji z wizytą do Jubilata przybyli: Sołtys Wsi Katarzyna Kardaszewska, Zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Dorota Przymuszała, przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej w Borui oraz Koła Polskiego Związku Niewidomych z okręgu wielkopolskiego z siedzibą w Wolsztynie. Złożono serdeczne życzenia i odczytano listy gratulacyjne od Premiera RP – Mateusza Morawieckiego oraz Wójta Gminy Siedlec – Jacka Kolesińskiego.

Wydawanie i przyjmowanie wniosków na żywność z programu POPŻ 2021 Plus

2023-07-24
info3_(1690204000).jpg

OPS w Siedlcu informuje, że obecnie trwa wydawanie i przyjmowanie wniosków na żywność z programu POPŻ 2021 Plus przez Stowarzyszenie Leszczyński Bank ŻywnościOŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

ul. Osiedlowa 2
64-212 Siedlec


tel. 68 346 21 49
ops@siedlec.pl

Copyright © OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia
 liczba odwiedzin: 613105      online: 1
© 2020 MBEST