Dzisiaj jest 15-06-2024
BOXBOX
Niebieska linia
Karta dużej rodziny
Senior +
Rodzina 500+

Aktualności

18
  
2017-09-20

Informacja - węgiel

Informacja - węgiel
Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedlcu prosi podmioty gospodarcze dystrybuujące węgiel o kontakt do dnia 02.10.2017 r. w związku z zamiarem nabycia węgla - węgiel drzewny oraz orzech - na okres grzewczy 2017/2018.
2017-09-18

Informacja

Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedlcu – przypomina, że osoby pobierające świadczenia rodzinne, świadczenie wychowawcze ( 500+) oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oprócz posiadanych praw mają również obowiązki.
2017-09-18

Zapytanie ofertowe

Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedlcu jest partnerem projektu „NOWE HORYZONTY” nr RPWP.07.02.01-30-0003/15 realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne. Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne
2017-08-11

OPS poszukuje osoby na stanowisko pracownika socjalnego

OPS poszukuje osoby na stanowisko pracownika socjalnego
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Siedlcu poszukuje osoby na stanowisko: Pracownik socjalny. Ilość etatów: 1. Umowa o pracę na czas określony 6 miesięcy z możliwością przedłużenia
2017-08-02

Informacja - bezpłatne posiłki

Informacja - bezpłatne posiłki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedlcu informuje, że istnieje możliwość ubiegania się o pomoc w formie bezpłatnych posiłków dla dzieci w przedszkolu oraz dla dzieci i młodzieży w szkole.
2017-07-17

Wnioski na świadczenia rodzinne, świadczenie wychowawcza ( 500 +) oraz fundusz alimentacyjny

Wnioski na świadczenia rodzinne, świadczenie wychowawcza ( 500 +) oraz fundusz alimentacyjny
Wnioski na świadczenia rodzinne, świadczenie wychowawcza ( 500 +) oraz fundusz alimentacyjny na nowy okres zasiłkowy można pobierać i składać od 1 sierpnia 2017 r.
2017-06-09

Biały wtorek

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW GMINY SIEDLEC DO UDZIAŁU W „BIAŁYM WTORKU”
2017-06-07

Informacje nt. działalności Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem

Fundacja „Dziecko w Centrum” z początkiem 2017 r. wznowiła na terenie województwa wielkopolskiego realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego Dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
2017-06-01

Zapytanie ofertowe

Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedlcu jest partnerem projektu „NOWE HORYZONTY” nr RPWP.07.02.01-30-0003/15 realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 7.
2017-04-11

Kampania Bezpieczny i Aktywny Senior

Kampania Bezpieczny i Aktywny Senior
Kampania Bezpieczny i Aktywny Senior 
18
  

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

ul. Osiedlowa 2
64-212 Siedlec


tel. 68 346 21 49
ops@siedlec.pl

Copyright © OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia
 liczba odwiedzin: 613134      online: 2
© 2020 MBEST