Dzisiaj jest 15-06-2024
BOXBOX
AKTUALNOŚCI

INFORMACJA DZIAŁU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

2021-01-13

INFORMACJA DZIAŁU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO!!!!

Informujemy, że wnioski na świadczenie wychowawcze ( 500 + ) na nowy okres zasiłkowy  trwający od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r. można składać:
- od 1 lutego 2021 r. przez Internet (dla osób posiadających tzw. Profil zaufany ePUAP lub podpis elektroniczny):
    • za pomocą portalu EMPATIA prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup
    • za pomocą Platformy Usług Elektronicznych – PUE ZUS: https://www.zus.pl/portal/logowanie.npi
    • za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP:  https://pz.gov.pl/pz/ind
- od 1 kwietnia 2021 r. za pośrednictwem Poczty Polskiej lub osobiście w gminie wrzucając kompletny wypełniony wniosek do ustawionej w holu Urzędu skrzynki podawczej.
Decyzje administracyjne w sprawie przyznania 500+ nie są wydawane. Informację o przyznaniu 500+ będzie można otrzymać na wskazany we wniosku adres poczty e-mail
Jeśli członek rodziny lub niebędący członkiem rodziny drugi rodzic dziecka przebywa poza granicami Polski w kraju objętym koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego (są to przede wszystkim kraje Unii Europejskiej), złożony w tut. Ośrodku wniosek zostanie przekazany do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. WUW jest instytucją, która ustala, czy przepisy o koordynacji mają zastosowanie w danej sprawie, a jeśli tak – jaka instytucja będzie przyznawać prawo do świadczenia.
Niepoinformowanie Ośrodka o przebywaniu członka rodziny poza granicami Polski może skutkować nienależnym pobraniem świadczenia.

Należy pamiętać aby niezwłocznie zgłaszać do organu wypłacającego świadczenie 500+:
    • zmianę miejsca zamieszkania,
    • zmianę osoby, z którą dziecko zamieszkuje i na której utrzymaniu pozostaje,
    • sądowe orzeczenie o ustanowieniu opieki naprzemiennej,
    • wyjazd członka rodziny lub drugiego rodzica dziecka, niebędącego członkiem rodziny,  poza granice Polski,
    • umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej lub instytucji zapewniającej całodobowe nieodpłatne utrzymanie,OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

ul. Osiedlowa 2
64-212 Siedlec


tel. 68 346 21 49
ops@siedlec.pl

Copyright © OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia
 liczba odwiedzin: 613072      online: 1
© 2020 MBEST