Ośrodek Pomocy Społecznej
Informacje bieżące
2017-01-13
 

Uwaga, zmiany w zasiłku rodzinnym 2016!

Od 1 stycznia 2016 zmienił się zapis art. 5 ust. 3 dotyczący przekroczenia dochodu rodziny, tzw. złotówka za złotówkę, według której rodzina przekraczająca próg dochodowy nie będzie automatycznie pozbawiana zasiłku (tak, jak jest to obecnie), ale jej świadczenie będzie pomniejszane o kwotę, o jaką został przekroczony próg dochodowy.

Dotychczasowe przepisy przewidują, iż pobieranie zasiłku rodzinnego uzależnione jest od spełniania kryterium dochodowego. Obecne kryteria dochodowe to 674 zł miesięcznie w przeliczeniu na osobę w rodzinie i 764 zł, jeżeli w rodzinie znajduje się dziecko niepełnosprawne.

A więc:

dochód rodziny może przekraczać kwotę wynoszącą odpowiednio 674 zł lub 764 zł, pomnożoną przez liczbę członków danej rodziny, o kwotę nie wyższą niż łączna kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługujących danej rodzinie w okresie zasiłkowym, na który jest ustalane prawo do tych świadczeń.

W przypadku przekroczenia zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługującymi danej rodzinie w okresie zasiłkowym, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny.

Przy czym, jeżeli ustalona kwota do wypłaty będzie niższa niż 20,00 zł, świadczenia te nie przysługują.

Łączną kwotę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, o której mowa wyżej, stanowi suma przysługujących danej rodzinie w danym okresie zasiłkowym:

1. zasiłków rodzinnych podzielonych przez liczbę miesięcy, na które danej rodzinie jest ustalane prawo do tych zasiłków,
2. dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu:
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
- samotnego wychowywania dziecka,
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
- kształcenia i rehabilitacji dziecka,

podzielonych przez liczbę miesięcy, na które danej rodzinie jest ustalane prawo do tych dodatków, dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu:
- urodzenia dziecka,
- rozpoczęcia roku szkolnego,
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,

podzielonych przez 12.

<- powrót
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
64-212 Siedlec
Zbąszyńska 17

email: ops@siedlec.pl

telefon: 68 384 85 21
 liczba odwiedzin: 159852      online: 1