Dzisiaj jest 19-05-2024
BOXBOX

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024

2023-08-28

Informujemy, że Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Program może być realizowany od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. Gmina Siedlec rozważa przystąpienie do Programu.
Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Usługi asystenckie mogą uzupełniać  usługi opiekuńcze, nie mogą ich jednak zastępować.
Adresatami Programu są:
1.    dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
2.    osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Zgłoszenia osób zainteresowanych udziałem w Programie (formularz w załączniku) przyjmowane są osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Siedlcu, ul. Osiedlowa 2 w godzinach: poniedziałek: 7;30 – 15:30, wtorek: 7:30 – 17:00, środa: 7:30 – 15:30, czwartek: 7:30 – 15:30, piątek: 7:30 – 14:00, do dnia 8 września 2023 roku, elektronicznie na skrzynkę e-PUAP lub za pośrednictwem poczty.
Szczegółowe informacje o Programie można znaleźć na stronie Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych:
https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024
Załączniki:
1.    Karta zgłoszenia do Programu:
https://niepelnosprawni.gov.pl/download/Zalacznik-nr-7-do-Programu-AOON-JST-karta-zgloszenia-1692172888.docx

 OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

ul. Osiedlowa 2
64-212 Siedlec


tel. 68 346 21 49
ops@siedlec.pl

Copyright © OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia
 liczba odwiedzin: 590888      online: 1
© 2020 MBEST