Dzisiaj jest 26-05-2024
BOXBOX

Program Posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028

2024-01-29

1 stycznia 2024 roku wszedł w życie program rządowy „Posiłek w szkole i domu” na lata 2024-2028.
Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się        w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji.
Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
W ramach modułów 1 i 2 Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form:
1) posiłek;
2) świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności;
3) świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.
Ze środków otrzymanych w ramach Programu Ośrodek udziela wsparcia osobom  i rodzinom spełniającym warunki uzyskania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 200%  kryterium o którym mowa w art. 8 w/w ustawy,    tj. 1200,00zł na osobę w rodzinie i 1552 zł na osobę samotnie gospodarującą
W przypadku ubiegania się o pomoc  należy złożyć wniosek o pomoc w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Siedlcu, ul. Osiedlowa 2, 64-212 Siedlec.OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

ul. Osiedlowa 2
64-212 Siedlec


tel. 68 346 21 49
ops@siedlec.pl

Copyright © OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia
 liczba odwiedzin: 594468      online: 1
© 2020 MBEST