Dzisiaj jest 26-05-2024
BOXBOX

Informacja

2022-11-18

Ustawa o dodatku węglowym po zmianie od dnia 3 listopada 2022r. dopuszcza przyznanie więcej niż jednego dodatku węglowego wówczas, gdy pod jednym adresem zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe ale zamieszkujące w odrębnych lokalach.
Definicja ustawowa lokalu mieszkalnego znalazła się w ustawie z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. Zgodnie z art. 2 ust. 2 tego aktu samodzielnym lokalem mieszkalny, w rozumieniu ustawy, jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb, przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych.
Pomieszczeniem pomocniczym zaś jest pomieszczenie znajdujące się w obrębie mieszkania lub lokalu użytkowego służące do celów komunikacji wewnętrznej, higieniczno-sanitarnych, przygotowywania posiłków, a także do przechowywania ubrań, przedmiotów oraz żywności.

Do wniosku o dodatek węglowy należy dołączyć:
- potwierdzenie, że w Starostwie Powiatowym został złożony wniosek o wyodrębnienie odrębnego lokalu pod wskazanym we wniosku adresem,
- potwierdzeniem takim może być kopia złożonego do Starostwa wniosku z pieczęcią tego organu lub zaświadczenie, że taki wniosek został złożony i że nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod wskazanym adresem ale w odrębnych lokalach do dnia 30 listopada b.r.,

 OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

ul. Osiedlowa 2
64-212 Siedlec


tel. 68 346 21 49
ops@siedlec.pl

Copyright © OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia
 liczba odwiedzin: 594451      online: 1
© 2020 MBEST