Dzisiaj jest 24-04-2024
BOXBOX

Dzienny Dom Pomocy - informacje

2019-02-20

Już wkrótce w Siedlcu przy ulicy Zbąszyńskiej rozpocznie swą działalność Dzienny Dom Pomocy. Dom czynny będzie 8 godzin dziennie przez wszystkie dni robocze przez cały rok, w godzinach dostosowanych do potrzeb uczestników i ich rodzin.

Celem powstania Domu jest poprawa jakości życia seniorów, większe poczucie bezpieczeństwa i aktywniejsze spędzanie czasu wolnego.

Zajęcia prowadzone w Dziennym Domu Pomocy adresowane będą dla osób w wieku powyżej 60 lat, zamieszkujących na terenie gminy Siedlec. Pierwszeństwo w naborze będą miały osoby niesamodzielne i niepełnosprawne (umiarkowany, znaczny stopień niepełnosprawności), których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego na osobę samotnie gospodarującą (1051,50 zł netto) bądź na osobę w rodzinie (792 zł netto), o którym mowa wq w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

W budynku znajdują się m.in. takie pomieszczenia jak: sala spotkań i jadalnia, pomieszczenie do utrzymywania lub zwiększania aktywności ruchowej, pomieszczenie do odpoczynku, pokój pielęgniarski.

Oferta Dziennego Domu Pomocy przewiduje usługi socjalne, w tym posiłek, rehabilitacyjne, edukacyjne, kulturalno-oświatowe, aktywności ruchowej, sportowo-rekreacyjne, aktywizujące społecznie, terapii zajęciowej.

Zapraszamy na SPOTKANIA INFORMACYJNE

28.02.2019 r. Urząd Gminy w Siedlcu Sala Sesyjna godz. 10.00

Więcej informacji uzyskasz w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Siedlcu ul. Zbąszyńska 17 lub pod numerem telefonu 68 384 85 21 wew. 19,20,21

Wypełniony komplet dokumentów rekrutacyjnych o przyjęcie do Dziennego Domu Pomocy złożyć należy w terminie od 21.02.2019 r. do 08.03.2019 r. w siedzibie OPS w Siedlcu

Dokumenty rekrutacyjne, które należy złożyć to :
•    Formularz zgłoszeniowy do Dziennego Domu Pomocy w Siedlcu stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacyjnego,
•    zaświadczenie o dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,
•    zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pobytu i uczestnictwa w zajęciach Dziennego Domu Pomocy stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu Rekrutacyjnego,
•    orzeczenie o niepełnosprawności (w przypadku osób niepełnosprawnych),
•    oświadczenie o niesamodzielności stanowiący załącznik nr 3 do Regulaminu Rekrutacyjnego.

pliki do pobrania:
- Ulotka
- Dokumenty rekrutacyjne


OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

ul. Osiedlowa 2
64-212 Siedlec


tel. 68 346 21 49
ops@siedlec.pl

Copyright © OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia
 liczba odwiedzin: 570682      online: 1
© 2020 MBEST