Dzisiaj jest 15-06-2024
BOXBOX

Rekrutacja do Dziennego Domu Pomocy

2019-05-22
loga

Przypominamy o trwającej rekrutacji do Dziennego Domu Pomocy w Siedlcu, nadal dysponujemy wolnymi miejscami. Dom otwarty jest od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30, w zajęciach uczestniczą osoby nieaktywne zawodowo, z terenu gminy Siedlec, w wieku 60+, niesamodzielne i niepełnosprawne. Codziennie zapewniony jest bezpłatny dwudaniowy obiad i podwieczorek. Zajęcia prowadzą psycholog, rehabilitanci, zaprzyjaźnieni instruktorzy z siedleckiego GOK. Nad grupą czuwają dwie opiekunki Anna Dudzińska i Beata Matysik, przewidziana jest również pomoc pielęgniarki. W budynku znajdują się m.in. takie pomieszczenia jak: sala spotkań i jadalnia, pomieszczenie do utrzymywania lub zwiększania aktywności ruchowej, pomieszczenie do odpoczynku, pokój pielęgniarski. Oferta Dziennego Domu Pomocy przewiduje usługi socjalne, w tym posiłek, rehabilitacyjne, edukacyjne, kulturalno-oświatowe, aktywności ruchowej, sportowo-rekreacyjne, aktywizujące społecznie, terapii zajęciowej.

Pierwszeństwo w naborze mają osoby niesamodzielne i niepełnosprawne (umiarkowany, znaczny stopień niepełnosprawności), których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego na osobę samotnie gospodarującą (1051,50 zł netto) bądź na osobę w rodzinie (792 zł netto), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

Więcej informacji uzyskasz w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Siedlcu ul. Zbąszyńska 17 lub pod numerem telefonu 68 384 85 21 wew. 19,20,21

Wypełniony komplet dokumentów rekrutacyjnych o przyjęcie do Dziennego Domu Pomocy złożyć należy w siedzibie OPS w Siedlcu

Dokumenty rekrutacyjne, które należy złożyć to :
• Formularz zgłoszeniowy do Dziennego Domu Pomocy w Siedlcu stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacyjnego,
• zaświadczenie o dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,
• zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pobytu i uczestnictwa w zajęciach Dziennego Domu Pomocy stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu Rekrutacyjnego,
• orzeczenie o niepełnosprawności (w przypadku osób niepełnosprawnych),
• oświadczenie o niesamodzielności stanowiący załącznik nr 3 do Regulaminu Rekrutacyjnego.



GALERIA











OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

ul. Osiedlowa 2
64-212 Siedlec


tel. 68 346 21 49
ops@siedlec.pl

Copyright © OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia
 liczba odwiedzin: 613127      online: 1
© 2020 MBEST