Dzisiaj jest 28-09-2023
BOXBOX
Niebieska linia
Karta dużej rodziny
Senior +
Rodzina 500+

Aktualności

1
  
2023-09-27

Świadczenia pieniężne - zmiana

Świadczenia pieniężne - zmiana
W dniu 26 lipca 2023 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 1429), została opublikowana ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym. Ustawa ta wprowadza szereg zmian w ustawie o świadczeniach rodzinnych, istotnych dla osób pobierających  świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy ( tzw. SZO) oraz zasiłek dla opiekuna ( tzw. ZDO). Zgodnie z art. 63 ust. 16 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz.U. z 2023 r. , poz. 1429), organ właściwy w rozumieniu ustawy zmienianej w art. 43, w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego przepisu
2023-09-14

Zaproszenie do składania kandydatur do pracy w Zespole Interdyscyplinarnym w Siedlcu

Zaproszenie do składania kandydatur do pracy w Zespole Interdyscyplinarnym w Siedlcu
Wójt Gminy Siedlec w związku z art. 16 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz.535) oraz z art. 9a ust. 1,2,3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z2021 r. poz. 1249 z późn.zm) zaprasza przedstawicieli organizacji
2023-09-05

Dni otwarte

Dni otwarte

2023-08-28

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024
Informujemy, że Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.
2023-08-28

Poszukiwane rodziny wspierające

Poszukiwane rodziny wspierające
Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedlcu zobowiązany ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, do realizacji zadań związanych ze wspieraniem rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny wspierającej.
2023-08-18

Baza teleadresowa

Baza teleadresowa
Baza teleadresowa instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w Powiecie Wolsztyńskim.
2023-08-18

Działamy razem

Działamy razem
OPS w Siedlcu informuje,że Stowarzyszenie GREEN HOUSE  realizuje projekt pn. „ZatrudniONy w Wielkopolsce!” na terenie województwa wielkopolskiego współfinansowanego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w ramach konkursu 1/2022 pn. „Działamy razem”. W załączniku informacja o szczegółach projektu
2023-07-27

Jubileusz

Jubileusz
9 lipca 2023 r. swoje setne urodziny świętował Pan Czesław Domagała z Borui. Z tej okazji z wizytą do Jubilata przybyli: Sołtys Wsi Katarzyna Kardaszewska, Zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Dorota Przymuszała, przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej w Borui oraz Koła Polskiego Związku Niewidomych z okręgu wielkopolskiego z siedzibą w Wolsztynie. Złożono serdeczne życzenia i odczytano listy gratulacyjne od Premiera RP – Mateusza Morawieckiego oraz Wójta Gminy Siedlec – Jacka Kolesińskiego.
2023-07-24

Wydawanie i przyjmowanie wniosków na żywność z programu POPŻ 2021 Plus

Wydawanie i przyjmowanie wniosków na żywność z programu POPŻ 2021 Plus
OPS w Siedlcu informuje, że obecnie trwa wydawanie i przyjmowanie wniosków na żywność z programu POPŻ 2021 Plus przez Stowarzyszenie Leszczyński Bank Żywności
2023-07-06

Komunikat

Komunikat
Informujemy, że w okresie wakacji istnieje możliwość uzyskania pomocy w formie obiadów dla dzieci w szkole lub ubiegania się o przyznanie świadczenia pieniężnego na zakup żywności. Wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji.
1
  

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

ul. Osiedlowa 2
64-212 Siedlec


tel. 68 346 21 49
ops@siedlec.pl

Copyright © OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia
 liczba odwiedzin: 476082      online: 1
© 2020 MBEST