Dzisiaj jest 16-04-2024
BOXBOX
Niebieska linia
Karta dużej rodziny
Senior +
Rodzina 500+

Aktualności

6
  
2022-07-26

KOMUNIKAT W SPRAWIE WYDAWANIA ZAŚWIADCZEŃ DO PROGRAMU

KOMUNIKAT W SPRAWIE WYDAWANIA ZAŚWIADCZEŃ DO PROGRAMU
Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedlcu informuje, że w terminie od 1 sierpnia do 23 września każdego roku dla osób uzyskujących dochody z gospodarstwa rolnego zawiesza się wydawanie zaświadczeń o dochodach w ramach uczestnictwa w programie Czyste Powietrze.
2022-07-18

Informacja

Informacja
Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem. Wniosek o świadczenie pieniężne złożony z uchybieniem terminu, o którym mowa pozostawia się bez rozpoznania.
2022-07-13

Ważny komunikat dla osób, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy nieposiadającym numerów PESEL

Ważny komunikat dla osób, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy nieposiadającym numerów PESEL
W okresie od dnia 1 lipca 2022 r. do 15 lipca 2022 r. podmioty, które zapewniały zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL, mogą składać wnioski o świadczenie pieniężne, obejmujące okres przed dniem 30 kwietnia 2022 r.
2022-06-21

OPS poszukuje osoby do świadczenia usług opiekuńczych

OPS poszukuje osoby do świadczenia usług opiekuńczych
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Siedlcu poszukuje osoby do świadczenia usług opiekuńczych, dla osoby niepełnosprawnej.
2022-06-15

Studiuj bez barier w Poznaniu

Studiuj bez barier w Poznaniu
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wspólnie z poznańskimi uczelniami przygotował dla młodych ludzi z niepełnosprawnościami informator „Studiuj bez barier w Poznaniu”. Zawiera on informacje dotyczące wsparcia i udogodnień, które oferują młodym ludziom z niepełnosprawnościami poznańskie szkoły wyższe.
2022-05-24

OPS poszukuje osoby do świadczenie usług opiekuńczych

OPS poszukuje osoby do świadczenie usług opiekuńczych
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Siedlcu poszukuje osoby do świadczenia usług opiekuńczych, dla osoby niepełnosprawnej.
2022-05-24

Informacji z zakresu przeciwdziałania zjawisku handlu ludźmi

Informacji z zakresu przeciwdziałania zjawisku handlu ludźmi
Kampania "Nie ufaj bezgranicznie. Nie stań się ofiarą handlu ludźmi”
2022-05-24

Ochrona zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

Ochrona zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży
W przypadku występowania niepokojących objawów związanych z problemami psychicznymi, mogą skorzystać z pomocy ośrodków środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej (z zastrzeżeniem, że osoby poniżej 18 r.ż. muszą posiadać zgodę opiekuna  prawnego na korzystanie ze świadczeń). Stanowią one I poziom referencyjny systemu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
2022-03-24

WNIOSEK O WYPŁATĘ POMOCY W POSTACI JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO

WNIOSEK O WYPŁATĘ POMOCY W POSTACI JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO Заява на виплату одноразової грошової допомоги
2022-02-17

Akademia Rozwoju – Program dla kobiet

Akademia Rozwoju – Program dla kobiet
Program Akademia Rozwoju powstał, aby zwiększać szanse i pokazywać możliwości rozwoju kobietom, które z różnych powodów pozostają mniej aktywne w życiu społecznym i zawodowym.
6
  

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

ul. Osiedlowa 2
64-212 Siedlec


tel. 68 346 21 49
ops@siedlec.pl

Copyright © OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia
 liczba odwiedzin: 566892      online: 1
© 2020 MBEST