Ośrodek Pomocy Społecznej
Nabór na wolne stanowiska pracy w Domu Dziennego Pobytu w Siedlcu
2018-12-12

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SIEDLCU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY W DOMU DZIENNEGO POBYTU W SIEDLCU W RAMACH PROJEKTU O NUMERZE RPWP.07.02.02-30-0110/17 W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ VII WŁĄCZENIE SPOŁECZNE, WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2014-2020, DZIAŁANIE 7.2. USŁUGI SPOŁECZNE I ZDROWOTNE, PODDZIAŁANIE 7.2.2. USŁUGI SPOŁECZNE – PROJEKTY KONKURSOWE
PLANOWANY TERMIN ZATRUDNIENIA: STYCZEŃ 2019 R.

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
64-212 Siedlec
Zbąszyńska 17

email: ops@siedlec.pl

telefon: 68 384 85 21
 liczba odwiedzin: 159599      online: 1